Földtulajdoni dokumentumok elkészítése (cégek) – 2016

Az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági Alapítvány részvételi felhívása földtulajdoni okmányok elkészítésére vállalatok részére

Благодійна організація Благодійний фонд «Закарпатський центр економічного розвитку «Еган Еде» оголошує конкурс по відбору суб’єктів господарювання для виготовлення документів, які посвідчують право власності на земельну ділянку

1. A pályázat célja

Az „Egán Ede” GKF” JA földtulajdoni dokumentumok elkészítésére meghirdetett pályázatának eredményeképpen kiválasztott magánszemélyek mezőgazdasági hasznosítású földjei kataszteri dokumentációjának elkészítése és bejegyzése.

A földtulajdoni dokumentumok elkészítésére meghirdetett pályázat elérhető a http://eganede.com/fold-felhivas webhelyen.

2. Részvételi feltételek

Részvételre jelentkezhetnek a kárpátaljai bejegyzési címmel rendelkező cégek, amelyek vállalják a földterületek kataszteri dokumentációjának elkészítését a következő kategóriákban:

A kategória: földrészleg (paj)

B kategória: egyéni mezőgazdasági földterület (gyiljanka dlja vedennya oszobisztoho szeljanszkoho hoszpodarsztva)

C kategória: ültetvényezési földterület (gyiljanka dlja vedennya szagyivnictva)

3. Általános eljárási rend

 1. Az érvényes jelentkezést benyújtott jelentkezőkkel az Alapítvány tárgyal a szerződéses feltételekről.

 2. Az Alapítvány a kiválasztott vállalatokkal keretszerződést köt.

 3. Az Alapítvány háromoldalú szerződést köt a földrészleg tulajdonjogával rendelkező személlyel és a dokumentációt készítő vállalattal, melyben a földrészleg tulajdonjogával rendelkező személy meghatalmazza a vállalatot a földmérési és regisztrációs munkák elvégzésére.

 4. A kivitelező vállalat elvégzi a földrészleg felmérését.

 5. A dokumentáció elkészültét követően a földrészleg tulajdonosa kifizeti a bejegyzési illetéket.

 6. A kivitelező vállalat elvégzi a földtulajdon bejegyzését.

 7. A bejegyzési illeték befizetését igazoló csekket és a bejegyzéskor kiállított földtulajdont igazoló hivatalos okmányt, a dokumentációt elkészítő vállalat nyújtja be az Alapítványnak.

 8. Az alapítvány kifizeti a kivitelező vállalatnak a dokumentáció elkészítésének díját.

4. A részvételi jelentkezéshez szükséges dokumentumok

 1. Részvételi adatlap.

 2. Vállalat bejegyzési okirata.

 3. Vállalt működéséhez szükséges okmányok (licenzió stb.)

A Támogató fenntartja a jogot, hogy a szerződéskötéshez további dokumentumokat kérjen be. Csak a minden mellékletet tartalmazó, határidőn belül érkezett részvételi jelentkezés érvényes.

5. Jogosultsági feltételek

Érvénytelen azon vállalkozások jelentkezése, amelyek

a) végelszámolás vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási vagy egyéb megszüntető eljárás van folyamatban,

b) a köztartozással rendelkező vállalkozások,

c) azok a vállalkozások, amelyek valótlan, megtévesztő információt szolgáltattak a részvételi jelentkezéssel kapcsolatban.

6. A részvételi jelentkezés határideje és módja

A részvételi jelentkezést elektronikus formában kell benyújtani az info@eganede.com e-mail címre, amelynek tartalmaznia kell a 4. pontban felsorolt dokumentumokat. A részvételi jelentkezés határideje 2016. október 13.

Hiánypótlás benyújtására nincs mód.

7. Az elbírálás

A jelentkezők által benyújtott dokumentumokat az Alapítvány központi irodája ellenőrzi. A részvételi feltételeknek megfelelő részvételi jelentkezés érvényes. A részvételre jelentkezőket az Alapítvány írásban értesíti a döntésről. Az érvényes jelentkezést benyújtott jelentkezőkkel az Alapítvány tárgyal a szerződéses feltételekről. Az érvényes jelentkezések magas száma esetén az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy a részvételi adatlapon megadott adatok alapján a szerződés teljesítésére leginkább alkalmas jelentkezőkkel tárgyaljon.

 

A részvételi jelentkezés dokumentációja az Alapítvány archívumában kerül tárolásra. Az Alapítvány az eljárás során a részvételi jelentkező adatait szabadon felhasználja.

 

A részvételi felhívással kapcsolatosan további felvilágosítást az Alapítvány munkatársai az Alapítvány hivatalos elérhetőségein keresztül nyújtanak. A részvételi felhívással kapcsolatos kérdésekben a www.eganede.com honlapon,valamint az alapítvány regionális irodáiban kaphatnak felvilágosítást.

1. Мета програми

Відбір суб’єктів господарювання, які займаються виготовленням та реєстрацією земельно-кадастрової документації ділянок сільськогосподарського призначення за результатами конкурсу, оголошеного БФ «ЗЦЕР «Еган Еде» (далі – Фонд) для фізичних осіб по виготовленню документів, які посвідчують право власності на земельні ділянки (конкурс доступний за адресою: http://eganede.com/fold-felhivas).

2. Право та умови участі

Право на участь у програмі мають суб’єкти господарювання, які зареєстровані у Закарпатській області, та займаються виготовленням та реєстрацією земельно-кадастрової документації ділянок сільськогосподарського призначення за наступними категоріями:

Категорія А: земельна ділянка (пай)

Категорія Б: земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства

Категорія В: земельна ділянка для ведення садівництва

3. Загальна схема реалізації програми

 1. Фонд веде переговори щодо умов договору, із суб’єктами господарювання, які подали дійсні заявки.

 2. Фонд укладає рамковий договір із переможцями даного конкурсу.

 3. Фонд укладає договір із власником земельної ділянки та суб’єктом господарювання, що виготовляє земельно-кадастрову документацію, у якому особа, що володіє правом власності на землю уповноважує суб’єкт господарювання на виконання землемірних та реєстраційних робіт.

 4. Суб’єкт господарювання (далі – виконавець) виконує землемірні роботи на ділянці.

 5. Після виготовлення документації власник ділянки оплачує реєстраційний збір.

 6. Виконавець виконує реєстрацію права власності на земельну ділянку.

 7. Виконавець подає до Фонду чек про сплату реєстраційного збору та офіційний документ, що видається про реєстрацію.

 8. Фонд оплачує виконавцю плату за виготовлення документації.

4. Документи, необхідні для участі у конкурсі

 1. Інформаційний листок.

 2. Документ, що засвідчує реєстрацію суб’єкта господарювання.

 3. Документи, необхідні для ведення діяльності (ліцензії, дозволи і т.д.)

Фонд зберігає за собою право просити від Заявників подальші документи. Дійсними будуть тільки ті заявки, які містять усі додатки та надійшли в установлений термін.

5. Умови дійсності заявок

Недійсними визнаються заявки суб’єктів господарювання, які:

а) перебувають у процесі ліквідації, банкрутства, реорганізації чи іншого виду припинення діяльності;

б) мають борг перед державою та відповідними державними органами;

в) містять фальшиву, підроблену інформацію.

6. Термін подачі проектів та спосіб подання

Конкурсні заяви подаються в електронній формі на адресу: info@eganede.com. Подання має містити документи, наведені у пункті 4. Термін подачі: до 13 жовтня 2016 року.

Можливості доповнити подані документи за даним конкурсом не передбачається.

7. Прийняття рішення

Перевірку конкурсних матеріалів здійснює центральний офіс Фонду. Подання дійсні, якщо вони відповідають вимогам конкурсу. Фонд письмово повідомляє учасників конкурсу про прийняте рішення. Фонд веде переговори щодо умов договору, із переможцями конкурсу. У випадку надходження великої кількості дійсних заявок, Фонд залишає за собою право відібрати на основі відомостей, зазначених в інформаційному листі, найбільш підходящі суб’єкти господарювання для укладення із ними договору.

 

Конкурсні документи зберігаються в архіві Фонду. Фонд у процесі конкурсу має право вільно використовувати конкурсні дані.

 

За подальшою інформацією Ви можете звернутись до співробітників Фонду за нашими контактними реквізитами. З усіх питань, пов'язаних із конкурсом, Ви можете отримати інформацію на Інтернет сторінці  www.eganede.com та у регіональних офісах фонду.

Részvételi adatlap Інформаційний листок