Виготовлення документів на право власності на землю – 2017

Благодійний фонд «Закарпатський центр економічного розвитку «Еган Еде» оголошує тендер з метою сприяння офрмлення документів на право власності на землю

 

1. Мета тендеру

Надання незворотного фінансування

Сприяння оформленню документів на право власності на землі сільськогосподарського призначення для жителів Закарпаття

 

2. Завдання тендеру

В інтересах сприяння утримання та гідного життя на рідній землі:

Сприяння оформленню документів на право приватної власності на землю.

 

3. Призначення та інтенсивність фінансування

 1. Предмет тендеру – фінансування оформлення документів, необхідних для державної реєстрації права власності на землю.

 2. Інтенсивність фінансування 100%.

 3. Фінансування надається безпосередньо підприємству, що оформляє документи.

 4. Учасник тендеру бере на себе зобов'язання самостійно провести державну реєстрацію виготовлених документів про право власності на землю у відповідному державному органі.

 

4. Загальна сума тендеру

Загальна сума фінансування по тендеру становить 70 000 000 форинтів.

В залежності від поступлення тендерних заяв Фонд може коригувати загальну суму за тендером.

.

 5. Право та умови участі

 1. Право на участь у тендері мають приватні особи із закарпатською пропискою за 3 категоріями:

Категорія A: земельна ділянка (пай)

Категорія Б: особиста сільськогосподарська ділянка землі (ділянка для ведення особистого селянського господарства)

Категорія В: земельна ділянка для садівництва (ділянка для ведення садівництва)

 1. Подавати заявку на участь можна тільки на ділянки для сільськогосподарського використання

 2. Тендерний проект подається на угорській мові.

 3. Учасник тендеру повинен мати документ, що підтверджує знання угорської мови (посвідка громадянина Угорщини, атестат про угорську загальну освіту, мовний сертифікат, і т.д.).

 4. Учасник тендеру повинен представити оригінали документів, які вимагаються для подання заявки на участь.

 5. Учасник тендеру повинен підтвердити право власності на землю/земельну ділянку, що приватизується (державний акт/ рішення ради, витяг із земельного реєстру).

 6. Учасник тендеру бере на себе зобов'язання співпрацювати із співробітниками Фоду та контактними особами за договором в інтересех продуктивної реалізації тендеру.

 7. Учасник тендеру бере на себе зобов'язання не відчужувати земельну ділянку, що є предметом тендеру, протягом 5 років.

 

6. Загальна процедура проведення тендеру

 1. Учасник тендеру подає регіональному представнику Фонду заповнену аплікаційну форму разом із додатками.

 2. Фонд приймає рішення про виділення фінансування.

 3. Фонд укладає трьохсторонній договір із учасником тендеру та підприємством, що виготовляє документи про право власності на землю, у якому учасник тендеру уповноважує підприємство на проведення землемірних та реєстраційних робіт.

 4. Підприємство-виконавець виконує роботи по заміру земельної ділянки.

 5. Після того, як документація буде готова, учасник тендеру оплачує державний реєстраційний збір.

 6. Підприємство-виконавець проводить державну реєстрацію права власності на землю.

 7. Чек, що підтверджує оплату державного реєстрaційного збору, та офіційний документ про державну реєстрацію права власності на землю Фонду надає підпримство-виконавець.

 8. Фонд оплачує підприємству-виконавцю вартість виготовлення документів.

 

7. Документи, необхідні для участі у тендері

 1. Подається тендерна заява на паперовому носії, заява про обробку персональних даних та заява учасника тендеру про прийняття зобов'язання проведення державної реєстрації виготовлених документів за власні кошти.

 2. Документ, що підтверджує право власності учасника тендеру на земельну ділянку (державний акт/ рішення ради / постанова або сертифікат).

 3. Паспорт учасника тендеру.

 4. Довідка про податковий номер (ідентифікаційний номер)

 5. Документ учасника тендеру, що підтверджує знання угорської мови

Надавач фінансування зберігає за собою право просити подальші документи від учасниікв тендеру. Дійсними є тільки проекти/тендерні заяви, що містять усі додатки та подані у встановлений термін.

 

8. Термін подачі проектів та спосіб подання

Для подання проекту (тендерної заяви) учасник тендеру повинен заповнити аплікаційну форму. Після цього аплікаційну форму та тендерні додатки слід подати до уповноваженого офісу представника Фонду у період між  3 квітня 2017 року по 05 травня  2017 року. Під час подання тендерної заяви Фонд робить копії з оригіналів документів, що надаються у додатку. Учасник тендеру одержує розписку про прийняття поданих документів. Можливості подання пропущених документів не має.

 

9. Порядок оцінки тендерних заяв

Матеріали по надісланих тендерних заявках (проектах) з мтеою їх оцінки Фонд передає групі експертів, які приймають рішення про їх відповідність (дійсність). Проекти (тендерні заявки) учасників тендеру є дійсними, якщо вони відповідають вимогам щодо права участі. Фонд надсилає пропозиції щодо фінансування проектів Надавачу фінансування.

Після прийняття рішення Фонд письмово повідомляє учасників тендеру про прийняте рішення. Рекламації щодо рішення про фінансування подаються до Фонду протягом 5 робочих днів з моменту одержання повідомлення.

Тендерна документація зберігається в архіві Фонду. Фонд у процесі тендеру у відповідності із заявою, підписаною учасником, вільно використовує дані, наведені у анкентних даних Заявника. Фонд оприлюднює факт надання допомоги.

Очікуваний термін рішення про надання фінансування – 60 днів після завершення терміну подання тендерних заяв.

 

10. Укладення договору

Фонд укладає трьохсторонній договір із переможцями тендеру та підприємствами, що виготовляють документи про право власності на землю. Під час укладення договору Учасник тендеру повинен зробити заяву про прийняття зобов'язання щодо використання фінансування згідно цілей тендеру, та відповідно до умов договору, та проведення звітування.

 

11. Використання фінансування, звітування

На основі трьохстороннього договору підприємство по виготовленню документів про право власності на землю виготовляє та готує до державної реєстрації необхідні документи. Учасник тендеру зобов'язується фінансувати за рахунок власних коштів державну реєстрацію виготовлених документів про право власності.

У випадку не використання фінансування, використання не у відповідності з договором, або не проведення звітування у встановлений термін, або не відповідного звітування, фінансування слід повернути назад.

Учасник тендеру зобов'язаний на запит органів, що мають повноваження контролю, надавати відомості, необхідні для проведення перевірки, співпрацювати з ними під час проведення перевірки.

 

З усіх питань, пов'язаних із тендером, Ви можете отримати інформацію від співробітників Фонду за робочими контактами. Подальшу інформацію з будь-яких питань стосовно тендеру можна одержати на інтернет сторінці  www.eganede.com та у регіональних офісах фонду.

 

Оголошення про проведення тендеру до завершення терміну подання заяв, може змінюватися. Зміни та доповнення будуть публікуватися

на інтернет-сторінці Надавача фінансування.

 

У випадку можливих розходжень між оголошенням та договором про фінансування, орієнтуватися слід на положення договору.