Gyakori kérdések - 2017

Kis összegű pályázatok

 

Általános kérdések:

 1. Csoportosíthatóak-e az eszközök, ha azok szorosan összekapcsolódnak (Pl. csepegtető rendszer fóliasátorhoz)?
  Azon eszközöket lehet csoportosítva (1 darab eszközként számítva) beszerezni, melyek funkciójuk betöltésére csak együtt, egy egységként alkalmasak, mint például a csepegtető rendszer , vagy a fóliasátor szerkezet és a fólia. Összekapcsolódó egységet képez továbbá a gyümölcsös és az ültetvény.

 2. További (traktoron és kombájnon kívül) használt mezőgazdasági eszközt lehet-e pályázni?
  Ha használt eszközt szeretne a pályázó beszerezni, akkor a pályázatban összesen maximum 1 db eszköz vásárlására van mód és mellette más eszközt már nem lehet beszerezni. A használt eszközt hivatalos forgalmazótól kell megvásárolni, annak 1 éves garanciavállalása mellett. A használt eszköz beszerzésének feltétele, hogy a beszerzendő eszköz értéke újonnan meghaladja a pályázati kategóriához tartozó maximális projekt összeget (támogatás + önerő), ezzel alátámasztva a használt eszköz beszerzésének szükségességét.

 3. Bútorzat egy tételként vagy darabonként pályázható?
  Azon vállalkozások, melyek tevékenységéhez szorosan kapcsolódik a beszerzendő eszköz (pl. vendéglátás) beszerezhetnek bútort, azokat darabonként számítva.

 4. (Teher) gépjármű beszerzés lehetséges-e?
  Tehergépjárművet jelen pályázati kiírásokból nincs lehetőség beszerezni.

 5. Utófinanszírozás ütemezése: 50%-os teljesítéskor vagy csak a 100%-os teljesítést követően történik?
  Fő szabály szerint utófinanszírozás esetében csak a teljes, azaz a 100%-os teljesítést követően történik a támogatási összeg átutalása a pályázó részére. Indokolt esetben egy köztes finanszírozás lesz lehetséges.

 6. Turisztikai tevékenységi körrel lehet indulni a vállalkozásfejlesztés kategóriában? Lesz-e még turisztikai témájú pályázati kiírás?
  Turisztikai projekttel akkor lehet pályázni, ha az megfelel a kiírás feltételeinek. Turisztikai pályázati felhívás megjelentetése a későbbiekben várható.

 7. 5 eszközön belül vásárolható pl. 10 varrógép, 3 hűtő és 2 kazán?
  Az eszközök száma a beszerzendő eszközök teljes mennyiségét jelenti, nem az eszköz-típusok mennyiségét. Kivételt az összekapcsolódó egységet képző eszközök jelentenek, melyekbe beletartoznak a gyümölcsösök és az ültetvények. Ezeknél az összekapcsolódó eszközök együtt képeznek egy eszközt.
  A kérdéssel kapcsolatosan továbbá megjegyzendő, hogy varrógép és hűtő eszköz, a kazán pedig beruházás kategória. A kettőt kombinálni a kispályázatokban nem lehet. A varrógép és a hűtő két külön tevékenységet takar, tehát együtt nem pályázható. Az egyiket lehet kiválasztani a két eszközből, amely a vállalkozása elsődleges tevékenységéhez illeszkedik.

 8. Mikortól fogad el az alapítvány számlát?
  A pályázat elektronikus formában történő benyújtásának napjától a Támogatási szerződésben meghatározott dátumig, de legkésőbb 2017. december 15-ig teljesített, kiállított és kifizetett számlák nyújthatók be.

 9. Speciális irodai széket szeretnék, feltételezhető, hogy magánemberként időnként is használnám, akkor ebben az esetben már nem támogatott?
  Irodai szék, iroda bútor vásárlására lehetőséget biztosítunk a pályázati felhívás értelmében, azonban pl. kanapét az irodába nem, mert annál a magánhasználat feltételezhető. A magánhasználat feltételezhetősége azt jelenti, hogy ha a terméket jellemzően magáncélra is használni szokták.

 10. A pályázat tárgyát ... legfeljebb 5 eszköz beszerzése képezheti – ezt úgy kell értelmezni, hogy lehet 2 szék + 2 asztal + még 1 db valami?
  Igen, így értjük az 5 eszközt.

 11. Ipari park esetében, ha egy helyrajzi számon több száz vállalkozás van bejegyezve, akkor is csak 1 pályázhat?
  Amennyiben igazolja, hogy a helyrajzi szám az ipari park helyrajzi száma, akkor több pályázó is pályázhat.

 12. Azoknak az egyéni vállalkozó pályázóknak és azoknak a vállalkozás pályázóknak, melyeknek többségi tulajdonosa(i) 3 vagy több 18 éves kor alatti gyermeket, illetve 18 éven felüli, de eltartott (tanulmányait igazoltan nappali képzésben folytató) gyermeket saját háztartásukban nevelnek lehetséges más (nem saját) gyermeket beszámítani, akivel egy háztartásban él?
  Nem, csak a saját gyermekek számítanak az önerő csökkentésének vizsgálatakor.

 

Mezőgazdasággal kapcsolatos kérdések:

 1. Lehetséges-e napkollektorra pályázni?
  Napkollektor beszerzésére kizárólag a Pályázó elsődleges saját tevékenységéhez kapcsolódóan, a Mezőgazdaság területén kiírt kis összegű pályázat „F kategóriatípus, Mezőgazdasági beruházások” elnevezésű kategóriájában van lehetőség.

 2. Méhcsaládokat lehetséges beszerezni pályázati forrásból?
  A kis volumenű pályázati kiírás paraméterei nem biztosítanak lehetőséget tenyész- és bármilyen egyéb állatok (pl. méhek) beszerzésére.

 3. "Mezőgazdasági beruházások: kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése" kategóriában lehet -e más beruházást kivitelezni, pl. istálló, állattartó épület tetőszerkezetének átfedése?
  Csak a pályázati kiírásban szereplő típusú épületek beruházásokra van lehetőség, a jelenlegi felhívás szerint nem lehet istálló, illetve más állattartó épület korszerűsítésére, felújítására pályázni.

 4. Szélgenerátor beüzemeltetése és alkalmazására lehet pályázni?
  Megújuló energia felhasználására irányuló beruházásra van lehetőség a Mezőgazdaság területén kiírt kis összegű pályázat „F kategóriatípus, Mezőgazdasági beruházások” elnevezésű kategóriájában.

 5. Van - e lehetőség "Állattartó telepek fejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzése" kategóriában állattartó épületek tetőszerkezetének felújítására, átfedésére?
  A megjelölt pályázati kategória csak eszköz beszerzéshez nyújt támogatást, beruházásra nem.

 6. Nyúlketrec beszerzése támogatott az "Állattartótelepek fejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzése" kategóriában?
  Igen.

 7. Kertészeti technológiai fejlesztéshez szükséges, valamint ültetvény telepítési és talajjavítási eszközök beszerzése kategóriában lehet-e pályázni gyümölcsösök körbekerítéséhez szükséges betonoszlopokra, dróthálóra?
  Nem támogatható, mert nem elsődlegesen gazdaságfejlesztésre irányuló eszközről van szó.

 8. Zöldség- és aprómagvetőgép, ezek az eszközök alkalmasak búza és különböző szemestermények vetésére. ebben az esetben ez szántóföldi növénytermesztés eszköze. Pályázható- e ez az eszköz vagy sem?
  Maximum 6 soros és 55 kw teljesítmény-igényű vetőgép beszerzése támogatható.

 9. Kizárólag a Kertészeti technológia fejlesztéshez szükséges, valamint ültetvény-telepítési és talajjavítási eszközök elnevezésű „B” kategóriában lehetséges csak használt eszközt beszerezni, vagy bármelyik kategóriában engedélyezett?
  A pályázati felhívás 3.c pontja alapján kizárólag a B kategóriában lehet használt eszközt beszerezni.

 10. Talaj nélküli termesztéshez milyen eszközöket lehet beszerezni?
  A pályázati felhívás feltételeinek megfelelő eszközöket.

 11. A Mezőgazdasági beruházások „F” kategóriában az ingatlan (melyen a beruházást tervezi elvégezni támogatásból) megvásárlásának igazolása beszámítható önrésznek?
  Nem.

 12. Gyümölcsfákból 5 félére pályázhat (pl. 100 db alma - első, 100 db körte – második és stb.)?
  Igen.

 13. Beruházásnál csak 5 féle munkát végezhet el? Kiírás szerint csak az eszközök száma van maximalizálva.
  Beruházásnál nincs az elvégezhető munkák száma maximalizálva.

 14. Fóliasátor építésénél az építési munkák díja elszámolható, ha azt számlával tudja igazolni?
  Igen.

 15. Állattartó telepek fejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzése (D kategóriában) pályázható takarmány bálázó?
  Igen, mint a takarmány előkészítés, tartósítás eszköze.

 16. Mi minősül szántóföldi növénytermesztéshez kapcsolódó eszköznek?
  Olyan eszköz, amely méreténél, vagy teljesítményénél fogva szántóföldi növénytermesztéshez való, függetlenül attól, hogy adott esetben kertészeti tevékenységhez is használható. Azt vizsgáljuk, hogy az adott tevékenység kertészeti felhasználás esetén a beszerzendő géppel látható-e el gazdaságosan.
  A támogató hangsúlyozni kívánja, hogy az Egán Ede terv alapján kimondottan azért így alakította ki a kategóriát, mert a fő cél a népesség megtartása és a családi gazdaságok fenntartható működését a munkaigényesebb, nagyobb hozzáadott értékű termékek előállításán keresztül képzeli el.

 17. Kertészeti technológiai fejlesztéshez szükséges, valamint ültetvény-telepítési és talajjavítási eszközök kategóriában pályázható a billenő platós vontatott jármű?
  Igen, a billenő platós vontatott jármű is pályázható.

 18. Méhészet létrehozásához és fejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzése "C" kategóriában lehet több darab méhkaptárt egy tételként csoportosítani?
  Igen. Több darab méhkaptár beszerzése csoportosítható egy tételként.
 19. Kaptárszolgák és fedelező kések csoportosítása lehetséges 1 darab eszközként számítva?
  Igen, lehetséges.

 

Vállalkozásfejlesztéssel kapcsolatos kérdések:

 1. Fényképezőgép és számítástechnikai eszközök beszerezhetőek az új kis összegű vállalkozásfejlesztési pályázatokból?
  Számítógépek, számítógépes perifériák, fényképezőgépek és egyéb, a kis összegű pályázati kiírások 3. d) pontjában szereplő eszközöket jelen pályázati kiírásból nincs lehetőség beszerezni.

 2. Ingatlan vásárlás/fejlesztésre van-e lehetőség a pályázatból?
  Ingatlan vásárlására nincs lehetőség. Ingatlan fejlesztésére kizárólag a Mezőgazdaság területén kiírt kis összegű pályázati kiírás F kategóriájában nyílik lehetőség.

 3. Speciális nyomtatóra, lézervágóra lehet pályázni?
  Olyan speciális nyomtató vásárlása támogatható, amely a vállalkozás igazolt, a nyomtató használatával szorosan összefüggő tevékenységéhez kapcsolódik. Általános felhasználásra is hasznosítható nyomtató beszerzése nem támogatható.

 4. Raktárkészlet nyilvántartására és a kereskedelem elősegítését szolgáló egyedi szoftver ebben az esetben termelési célú szoftverként megpályázható?
  Igen, a pályázat lehetőséget nyújt termelési célú szoftver beszerzésére.

 5. Támogatott eszköz az utcaseprő gép?
  Abban az esetben támogatható, ha a vállalkozás használatával szorosan összefüggő tevékenységéhez kapcsolódik.

 6. Pályázható az autódiagnosztika (program + hozzá tartozó műszerek)?
  Autódiagnosztika vásárlása akkor támogatható, ha a vállalkozás igazolt használatával szorosan összefüggő tevékenységéhez kapcsolódik. Amennyiben a diagnosztika olyan számítógépből áll, ami általános felhasználásra is hasznosítható, akkor nem.

 7. Lehet-e pályázni szerverre – ez nem minősül személyi számítógépnek!
  Szerver vásárlása akkor támogatható, ha a vállalkozás igazolt, a szerver használatával szorosan összefüggő tevékenységéhez kapcsolódik.

 8. Pályázhatok-e speciális fejlesztői munkaállomásra?
  Amennyiben ez egy olyan számítógép, ami általános felhasználásra is hasznosítható, akkor nem.

 9. Támogatott-e a biztonsági adatmentésre szolgáló berendezés? – Ez a forráskódok folyamatos megőrzésére és napi szintű mentésére szolgálna vállalkozásom esetében.
  Amennyiben bármely egyéb okból nem tartozik a felhívás 3.d pontjának hatálya alá, úgy igen.

 10. Biztonsági megfigyelő rendszerre nyújtható e pályázat? – Ez nem kényelmi szempont, hisz mindenképpen szükséges, hogy a nagy értékű eszközök védelme folyamatosan biztosítva legyen!
  Nem támogatható, mert nem elsődlegesen gazdaságfejlesztésre irányuló eszközről van szó.

 11. Vállalkozások, pályázhatnak-e honlapra?  – Ez által egy folyamatos reklámfelületet kaphatnának, így növelve bevételeiket, s segítené versenyképességének javítását.
  Honlap létrehozása szolgáltatásnak minősül, ami nem támogatható.

 12. Fényképezőgép beszerezésének feltételeként a fotóstúdió biztosítása elegendő lenne?
  Fényképező beszerzése a felhívás 3.d pontja értelmében nem lehetséges.

 13. Polc(rendszer) milyen paraméterekkel szerezhető be?
  A polcrendszerre is igaz, hogy akkor lehet csoportosítva (1 darab eszközként számítva) beszerezni, ha a polc és az állvány funkciójuk betöltésére csak együtt, egy egységként alkalmasak.

 14. Vásárolhat ebben a kategóriában traktort vagy targoncát ha nem mezőgazdasági tevékenységet folytat?
  Ha a tevékenységi körébe beletartozik és a beszerzés szükségességét megindokolja, akkor igen. Azonban a mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozó/vállalkozás kizárólag a Mezőgazdasági pályázatban pályázhat ezekre az eszközökre.

 15. Amennyiben 1 ingatlannak 3 bérlője van (fodrászat), akkor csak egyikük pályázhat?
  Csak az egyikük pályázhat.

 16. A vállalkozás különböző bútorpántok, tompítós, teljesen kihúzható fiókteleszkópok, teljes kihúzású fém fiókoldalak, fióksínek forgalmazásával foglalkozik. Ezen eszközök, kiegészítők bemutatására és működésük demonstrálására szemléltető bútorokat szeretnének beszerezni. Pályázható-e bútor komplektáció?
  Igen, maximum 5 darab.